Lederlønnsfest i sykehus med underskudd

Ullevål Sykehus, foto Johan Evensberget, Wikimedia, CC by sa 4.0
Ullevål Sykehus, foto Johan Evensberget, Wikimedia, CC by sa 4.0*
Oslo Universitetssykehus  kutter i bemanning og sengeplasser. Samtidig ligger gjennomsnittslønnen hos sjefene ved sykehuset på over to millioner kroner. Sjefene ved sykehuset fikk totalt utbetalt nesten 62 millioner kroner i lønn i 2023, skriver NRK.no

Sykehuset har strenge krav til overskudd, som skal sørge for å spare opp egenandel til bygging av nytt sykehus. Budsjettet for 2024 legger opp til å spare 150 millioner kroner. Budsjettet ble vedtatt selv om de ansatte i styret stemte imot deler av det, med begrunnelse at det var for dårlig bemanning. (NRK.no)