Israel: ‘Verdens mest moralske soldater’?

Netanyahu, skjermdump youtube CH4 news
Netanyahu, skjermdump youtube CH4 news*
På sin første pressekonferanse etter Hamas sitt angrep på Israel 7. oktober sa statsminister Benjamin Netanyahu at israelske soldater er verdens mest moralske soldater. https://www.youtube.com/watch?v=wUIUVCWyecU

6 måneder etter angrepet har israelske soldater drept nesten 10 ganger flere palestinske barn enn de vel 1200 israelere som ble drept av Hamas.

Avisen The Guardian har undersøkt hvordan IDF identifiserer sine mål og hvilke fullmakter israelske soldater har til å drepe uskyldige sivil i angrep på det som blir definert som legitime militære mål (Collateral damage),

IDF har bygget en database med kunstig intelligens navngitt Lavender. Tidlig i konflikten identifiserte programmet 37 000 mål på Gaza. Programmet gjorde det mulig for israelske militære å iverksette et stort antall angrep samtidig.

Avisens kilder sier også at israelske militære ledere på ulike nivå har fått utdelt store fullmakter til å angripe sivile mål.  Ifølge avisen tok beslutningsprosesser for angrep ved flere anledninger så lite som 20 sekunder. Tid og anledning for menneskelige moralske vurderinger var svært liten.

Avisens skriver at militære ledere ved krigens start hadde fullmakt til å drepe mellom 15 og 20 sivile med luftangrep dersom det var mistanke om Hamas tilhengere og deltakere i Palestinsk islamsk jihad (PIJ). Ved disse angrepene ble det i stor grad brukt kraftige bomber uten avanserte systemer for målstyring. For fiender av høyere rang hadde militære leder fullmakt til å drepe  mer enn 100 uskyldige sivile. Fullmaktene var fordelt ulikt på ulike ledelsesnivå i det israelske militære.

Fullmakter til å drepe så mange uskyldige i en profesjonell hær mangler historiske paralleller etter andre verdenskrig. Slike fullmakter er  ofte definert som rules of engagemnent (ROE),

The Guardian skriver med referanse til  FN at 1340 familier har mistet flere familiemedlemmer. 312 familier har mistet mer enn 10 medlemmer. Avisen skriver at IDF angrep sine motstandere når de var hjemme med familien.

Les mer i The Guardian