Reinhaldarane blei mindre sjuke under pandemien

Foto Matilda Wormwood, reinhald, pexels lisens

Foto Matilda Wormwood, reinhald, pexels lisens

Reinhaldarane i Helse Vest blei mindre sjuke då samfunnet stengde ned under pandemien. Ein rapport frå Helse Vest syner stor skilnader mellom yrkesgruppene. Dei som jobbar nærast på pasientane held seg oftast heime, og let vere å smitte pasientane.

Tillit – grunnleggende mellom helsepersonell og pasient

Øyvind Jank, privat bilde

Øyvind Jank, privat bilde

– En grobunn av tillit kan danne basis for et fungerende samarbeid mellom den behandlende part og pasienten. Møysommelig arbeid der helsepersonell anvender sin fagkunnskap i kombinasjon med forståelse av pasienten sine erfaringer og behov kan bidra til å utvikle dette samarbeidet. Dette skriver Øyvind Jank, spesialsykepleier og masterstudent i psykisk helse- og rusarbeid i en artikkel i Dagens Medisin.

Gro Harlem Bruntland: – Pandemien en varslet katastrofe

Gro Harlem Brundtland, 2009. Foto GAD via wikimedia. Lisens CC by-sa 3.0

Gro Harlem Brundtland, 2009. Foto GAD via wikimedia. Lisens CC by-sa 3.0

Gro Harlem Bruntland fikk rett raskere enn hun kunne ane da hun sa dette i september: – Det er på tide med handling, som må omfatte økt regional, nasjonal og internasjonal finansiering, for å hindre at utbrudd sprer seg. Ledere må ta affære for å være forberedt for å kunne svare bredt og raskt på en nødssituasjon.
Uttalelsen falt sa hun da hun la fram en rapport fra et ekspertpanel som skulle vurdere om verden var rustet til å møte en pandemi i lys av lærdommene fra SARS- og ebola-epidemiene de siste åra.

Dramatiske etikkval for helsevesenet

covid-19 by TheDigitalArtist pixabay licence

covid-19 by TheDigitalArtist pixabay licence

Helsedirektoratet la i går fram notatet «Prioritering av helsehjelp i Norge under Covid-19 epidemien«. Mange uttala seg sterkt kritisk til eit punkt i ein tidlegare versjon av notatet, der det var sett ei klår grense ved 60 og 80 år for prioritering av helsehjelp for koronaviruset dersom helsevesenet blir sterkt overbelasta under pandemien.

Hjernekirurg sykmeldt i 18 måneder etter å ha varslet

Haukeland Universitetssykehus. foto: Aqwis, Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Haukeland Universitetssykehus. foto: Aqwis, Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Haukeland Universitetssykehus. foto: Aqwis, Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license*Den erfarne hjernekirurgen Hannes Stephensen ved Nevrokirurgisk avdeling på Haukeland Universitetssykehus har gått sykmeldt i 18 måneder, etter å ha varslet om at mange operasjoner i hjerne og rygg ble