Notice: Undefined property: WP_Error::$cat_ID in /customers/7/7/2/chisavkny/webroots/r1129248/wp-content/themes/wp-bootstrap-baerekraft-child/archive.php on line 16

Oppretter ni marine verneområder langs kysten

Bærekraftsmål 14, livet under vann

Bærekraftsmål 14, livet under vann

Regjeringen lanserer 9 nye marine verneområder langs kysten, fra Vestland i sør til Finnmark i nord. Det er områder med spesielt rikt artsmangfold som blir vernet. Fra før av var det opprettet seks slike soner, slik at det nå fins 15 marine verneområder totalt.

Sirkulærøkonomi kan gi flere jobber

Foto www.fonerwa.com. Lisens CC by-nd 2.0

Foto www.fonerwa.com. Lisens CC by-nd 2.0

Dersom varer får lengre holdbarhet og resirkuleres, kan det skape flere arbeidsplasser globalt enn alternativet – å fortsette som nå. NTNU og Sintef har sammen med FNs arbeidslivsorganisasjon ILO beregnet to alternative scenarier for 2030, og kommet fram til at verdensøkonomien under noen forutsetninger vil skape 2,5 prosent flere arbeidsplasser gjennom økt sirkulærøkonomi enn ved «business as usual».

Handlingsplan for sirkulærøkonomi frå EU

EU-kommisjonen header

EU-kommisjonen-header

EU-kommisjonen har lansert ein handlingsplan for sirkulærøkonomi. Planen er ein sentral del av det omfattande European Green Dealprosjektet.

Planen for sirkulærøkonomi omfattar både lovendringar, nye forskrifter og andre tiltak for å endre produksjons- og forbruksmønsteret i unionen. Hovudpunkta er:

Stockholm Resilience Centre: It is ime to reconnect people and nature

stockholm-resilience-centre-earth

Economies and societies are fundamentally integrated with what is called the biosphere, the thin sphere around the planet which supports all life on Earth. However, this integration is often not reflected in either policies or human behavior.