UNESCO ber om drahjelp for bærekraft i UH-sektoren

unesco report higher education sustainability
unesco report higher education sustainability*
En omfattende UNESCO rapport ble i vinter lagt frem på den femte Bærekraftskonferansen ved UiB. Tirsdag 13. desember ble rapporten presentert av Thomas Völker og drøftet på nytt i Universitetet i Bergen sitt forum for vitenskap og demokrati.

Blant de fremmøtte var det en uro for at denne viktige rapporten fra UNESCO i begrenset grad har bidratt til økt innsats fra universitet og høyskoler i Norge. Dette til tross for at bærekraft nå er skrevet inn i Lov om universiteter og høyskoler (Universitets- og høyskoleloven) forslag til langtidsplan

I høst har Regjeringen også skrevet inn bærekraft som ett av tre sentrale mål i sitt forslag til langtidsplan.

Les mer på uib.no