Universiteter og høgskoler skal konkurrere om grønne punkter

[caption id="attachment_6823" align="alignright" width="300"] Flyreiser innenlands og utenlands er punkter på kortet.[/caption]

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø har lansert et vurderingskort med 9 punkter for vurdering av hvor bærekraftig og miljøvennlig institusjonene driver virksomheten sin. Ifølge ministeren skal ikke institusjonene konkurrere mot hverandre, men "mot klimaendringene".

Dette er de 9 punktene:

  • Arealutnyttelse
  • Innkjøp
  • Avfall
  • Energiproduksjon
  • Energiforbruk
  • Flyreiser innenlands
  • Flyreiser utenlands
  • Bærekraft i utdanningene
  • Forskning for det grønne skftet
  • Biologisk mangfold (fra 2021)

Rektor Klaus Mohn ved Universitetet i Stavanger er kritisk til nyordningen, som han kaller "virkelig i overkant". Han mener at en slik vurdering også må inkludere utdanningsinnholdet, forskningen og samfunnskontakten hos institusjonene.

Les mer på Khrono.no