Bergen, Day Zero 6. februar: Bærekraftsmålene og profesjonene

Day Zero: – Bærekraftsmålene og profesjonene. Hvordan skal vi nå målene?

Dagen før SDG-konferansen 2019 på Universitetet i Bergen arrangeres Day Zero-konferansen:

Bærekraftsmålene og profesjonene. Hvordan skal vi nå målene?

Plakat er publisert (pdf)