FNs berekraftsmål, korleis gjer vi det?

Hordaland fylkeskommune arrangerte 23.-24. oktober ein plankonferanse med tema FNs berekraftsmål – korleis gjer vi det?

Fleire har etterspurt grunnlagsdokumenta frå Planstrategiarbeidet for nye Vestland, som det vart referert til under konferansen. På Vestland fylkeskommune si nettside kan du finne og laste ned folkehelseoversikten, statistikk og utviklingstrekk og rapport over utfordringar for fylket og regionane.

Presentasjonane frå konferansen er no publisert, og kan finnast under skuffen Presentasjonar frå plankonferansarhordaland.no