22 drap ble katalysator for opprettelsen av Rådet for Sykepleieetikk

Sykepleier Foto Karolina Grabowska, Pexels licence

Sykepleier Foto Karolina Grabowska, Pexels licence

Da Rådet for Sykepleieretikk ble opprettet i 1981 var en del av bakteppet grusomme handlinger utført av en sykepleier. For å sikre at profesjonsetikken følges i det daglige arbeidet, må det arbeides systematisk med refleksjon over etikken.

Ny forståelse av krenkelser opplæringsloven

Steffen Handal. Foto: Rikke Bjurstrøm /Utdanningsforbundet CC by-sa 3.0

Steffen Handal. Foto: Rikke Bjurstrøm / Utdanningsforbundet, CC by-sa 3.0

Regjeringen legger opp til at det ikke lenger bare skal legges vekt på elevens opplevelse når det skal avgjøres om det faktisk har skjedd en krenkelse. Flere lærere har blitt truet med oppsigelse, eller faktisk blitt sagt opp, uten at deres versjon er tillagt vekt.

Carson, Siri Granum og Skauge, Tom: Etikk for beslutningstakere – virksomheters bærekraft og samfunnsansvar

Publisert 2019

Carson & Skauge- Etikk for beslutningstakere

Carson & Skauge- Etikk for beslutningstakere

Carson, Siri Granum og Skauge, Tom: Etikk for beslutningstakere – virksomheters bærekraft og samfunnsansvar svarer på disse viktige spørsmålene. Boken gir en bred og forskningsbasert fremstilling som kombinerer teorier om etikk, samfunnsansvar og bærekraftig forretningsdrift med organisasjonsteoriens perspektiver på beslutningstaking og hvordan institusjoner fungerer.

Savnet lærebok i profesjonsetikk – fikk forfatterjobben

Profesjonsetikk for bioingeniørar og radiografar, Samlaget 2019

Profesjonsetikk for bioingeniørar og radiografar, Samlaget 2019

Høgskolelektoren savnet en etikkbok for bioingeniører. Turid Aarhus Braseth er høgskolelektor i bio- og kjemiingeniørfag ved Høgskulen på Vestlandet. Så  endte det med at hun, sammen med tre andre, skrev boka Profesjonsetikk for bioingeniørar og radiografar. Medforfatterne er Anne Synnøve Røsvik, Enar Aadland og Milka Satinovic.

Etikkdagar 2018: tema FN sine bærekraftsmål

Program etikkdagar 2018

etikkdager2018

Tirsdag 10.4 og torsdag 12.4 er det etikkdagar på Høgskulen på Vestlandet, Campus Kronstad. Tema for etikkdagane i år er FNs bærekraftsmål. De to dagane innehold ei rad førelesingar, som handlar om så forskjellige ting som fergerevolusjonen, solenergi, korrupsjon, skatteparadis og etiske køyrereglar i globale selskap.