Ny forståelse av krenkelser opplæringsloven

Steffen Handal. Foto: Rikke Bjurstrøm /Utdanningsforbundet CC by-sa 3.0
Steffen Handal. Foto: Rikke Bjurstrøm /Utdanningsforbundet CC by-sa 3.0*
Forarbeidene til den nye opplæringsloven legger opp til at forståelsen av krenkelsesbegrepet ikke lenger blir basert utelukkende på opplevelsen til den som føler seg krenket.  Begrepet er drøftet grundigere enn i loven fra 2017, og leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal er fornøyd.

– Det er presisert at krenkelsesbegrepet ikke er subjektivt, og at hva som er krenkende oppførsel avhenger av en konkret helhetsvurdering, ikke bare av opplevelsen til den enkelte elev. Faglig uenighet mellom en lærer og en elev, eller uenighet om hvordan en lærer har vurdert en elevprestasjon, vil ikke regnes som krenkelser. Det samme gjelder lærerens irettesettelse av elever, skriver Handal i en kommentar på forbundets nettside.

Handal viser til at flere lærere har blitt truet med oppsigelse, og noen har faktisk blitt sagt opp, etter elevklager på krenkelser. I noen saker mente lærerne at de bare hadde gjort jobben sin.

Les artikkelen på Utdanningsforbundet.no