Kan Norge få ein ny landmålarprofesjon?

By Random Guy of the Century (Own work) [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

By Random Guy of the Century (Own work) [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

Stortinget har nå til behandling eit framlegg som kan vere kimen til ein ny landmålerprofesjon.

Stortinget skriv at proposisjonen inneheld forslag om å endre organiseringa av eigedomsoppmåling frå å vere ei lovpålagd oppgåve for kommunane til å bli ei profesjonsregulert teneste med fri prisdanning.

Regjeringen foreslår mer effektiv eiendomsoppmåling

Jan Tore Sanner. Foto: Torbjørn Tandberg / KMD

Jan Tore Sanner. Foto: Torbjørn Tandberg / KMD

Regjeringen legger nå fram et forslag de mener vil gjøre eiendomsoppmålingen bedre. – Forslaget vil gi en mer fleksibel og effektiv organisering av eiendomsoppmålingen. Personer og bedrifter vil få valgfrihet og vi forenkler systemet med registrering av eiendomsopplysninger, sier Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner til regjeringen.no