Einar Aadland med niende bok om profesjonsetikk

Forside profesjonsetikk for barnevernspedagogar
Forside profesjonsetikk for barnevernspedagogar*
Dosent emeritus Einar Aadland ved VID vitenskapelige høgskole ga ut si første bok om profesjonsetikk i 1988, Etikk for helse- og sosialarbeidere. Den var i salg i 30 år, skriver vid.no. De siste seks årene har det blitt ni bøker om profesjonsetikk.

Forlaget som ga ut den første boka, mente den begynte å bli litt gammel, og tok kontakt med Aadland om mulighetene for å ei ny slik bok. Det har endt med 8 bøker, for ni forskjellige yrker, der Aadland har skrevet den første halvdelen. Den handler om profesjonsetikk. Aadland tar utgangspunkt i en situasjon som er spesiell for hvert yrke i hver av bøkene. Men det meste er felles i den første delen av  bøkene. Den andre halvdelen av bøkene er skrevet av fagfolk fra hvert enkelt yrke.

I tillegg har Aadland også skrevet ei bok om organisasjonsetikk.

Den siste boka så langt i serien er Profesjonsetikk for barnevernspedagogar.

Les mer på vid.no