Omstridt kirurg frikjent for ‘medisinsk tortur’

Karolinska Institutet, Solna, foto: Csisc, CC BY-SA 4.0
Karolinska Institutet, Solna, foto: Csisc, CC BY-SA 4.0*
Karolinska Institutet, Solna, foto: Csisc, CC BY-SA 4.0

Den berømte kirurgen Paolo Macchiarini ble dømt til betinget fengsel i den svært omtalte rettssaken mot legen. Legen ble tiltalt for grov mishandling i tre av totalt seks tilfeller der han opererte inn tilpassede plastrør som erstatning for pasientens struperør. Macchiarini hadde ikke gjort dyreforsøk i forkant, men hevder at pasientene bare hadde mulighet til å overleve ved hjelp av hans operasjon.

Alle de seks pasientene er i dag døde. I rettssaken ble han dømt for vilkårlig kroppsskade i ett av tilfellene, og må verken betale bot eller sone i fengsel. Påtalemyndigheten har ikke tatt stilling til om de eventuelt vil anke.

Dommen blir omtalt som overraskende, etter at to rektorer ved Karolinska Institutet og styret ved institusjonen har gått av etter sterk kritikk i forbindelse med Macchiarini-saken.

Les mer i Universitetsavisa