22 drap ble katalysator for opprettelsen av Rådet for Sykepleieetikk

Sykepleier Foto Karolina Grabowska, Pexels licence
Sykepleier Foto Karolina Grabowska, Pexels licence*
I 1981 opprettet Norsk Sykepleierforbund Rådet for Sykepleieetikk. En del av bakgrunnen for opprettelsen var de skrekkelige handlingene et medlem av forbundet ble dømt for å ha utført på arbeidsplassen: 22 drap på sykehjemsbeboere. Spørsmålet mange stilte i ettertid var om hvordan dette kunne vært forhindret. Flere av kollegene hadde mistanker, men hvordan skulle de ta det opp?

– Tar du etikken ut av sykepleieren står det bare en tekniker igjen, skriver leder i Sykepleierforbundet Lill Sverresdatter Larsen på Sykepleierforbundets nettside. – For sykepleiere er etisk kompetanse en blanding av fagkunnskap, praktisk ferdighetskunnskap og moralsk handlingsklokskap, skriver hun videre, og foreslår at ledere må sette av tid til å reflektere systematisk over de etiske utfordringene – for eksempel et kvarter hver uke.

Larsen siterer leder for Rådet for Sykepleieetikk på at det faktisk er mulig å jobbe mange tiår som sykepleier uten å bli klok av erfaring, dersom man aldri reflekterer over sine erfaringer. 

Les mer på Sykepleierforbundet