Støtte til forslag om lærerrett til fysisk makt

Streng lærer, elev, publicdomainpictures net, CC0
Streng lærer, elev, publicdomainpictures net, CC0*
Lærerorganisasjonene er stort sett fornøyde med regjeringens forslag om at lærerne skal få rett til å gripe inn fysisk overfor utagerende elever. Leder i Skolenes Landsforbund Mette Johnsen Walker mener forslaget går i riktig retning. Hun viser til at lærere med dagens lovverk kan risikere å få advarsel om de griper inn fysisk for å avverge skade på andre elever eller gjenstander. – Det har vært en uklarhet i lovverket. Det har ført til at en del lærere har opplevd at de har mistet autoritet i klasserommet og har skapt usikkerhet for lærerne, sier forbundslederen til Fri Fagbevegelse.

Psykologene Magne Raundalen og Willy Tore Mørch er i et innlegg i Nordnorsk Debatt sterkt kritiske til forslaget, som de karakteriserer som bruk av «sterkere lut i stedet for sterkere fornuft». De viser til at lærerne «ikke har kunnskap om hvordan man forebygger og håndterer atferdsproblemer i klasserommet».

Utdanningsforbundet er fornøyd med forslaget, men Arne Olav Walbye påpeker likevel i artikkelen Paradigmeskifte på utdanningsforbundet.no at forslaget innlemmer lærerne som yrkesgruppe i maktmonopolet, som ellers bare gir politiet rett til å utøve fysisk makt overfor barn.