Notice: Undefined property: WP_Error::$cat_ID in /customers/7/7/2/chisavkny/webroots/r1129248/wp-content/themes/wp-bootstrap-baerekraft-child/archive.php on line 16

NOKUT-rapport om bachelor ingeniørfag bygg: trenger ‘dreining mot akademisk kultur’

Mulig byggingeniør på oppdrag. Lisens CC0, fri bruk, Pixino.com

Mulig byggingeniør på oppdrag. Lisens CC0, fri bruk, Pixino.com

NOKUT har gjennomført tilsyn med bachelor ingeniørfag bygg ved åtte institusjoner. Tilsynet ble utløst etter en bred gjennomgang av data fra 2015 og 2016 i Database for høyere utdanning (DBH) og Studiebarometeret. Indikasjoner i disse dataene samt bekymringsmeldinger NOKUT har mottatt fra studenter førte til at nettopp bachelor ingeniørfag bygg ble valgt ut for tilsyn. Rapporten oppsummerer at dette «ser ut til å være en treffsiker metode for valg av tilsynsobjekter».

NHO vil fjerne mastergrader i humaniora og samfunnsfag

Kristin Skogen Lund. Foto: Peer Dahl, Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Kristin Skogen Lund. Foto: Peer Dahl, CC3.0

NHO-direktør Kristin Skogen Lund mener det er en «klar systemsvikt» når det meste av veksten innen utdanning ifølge henne har skjedd innen samfunnsfag og humanistiske fag. Til sammenligning mener hun økningen innen real- og ingeniørfag har vært liten. NHO vil fjerne mange av de 900 mastergradprogrammene i Norge, som ifølge organisasjonen legger opp til jobb i offentlig sektor.