NOKUT-rapport om bachelor ingeniørfag bygg: trenger ‘dreining mot akademisk kultur’

Mulig byggingeniør på oppdrag. Lisens CC0, fri bruk, Pixino.com

NOKUT har gjennomført tilsyn med bachelor ingeniørfag bygg ved åtte institusjoner. Tilsynet ble utløst etter en bred gjennomgang av data fra 2015 og 2016 i Database for høyere utdanning (DBH) og Studiebarometeret. Indikasjoner i disse dataene samt bekymringsmeldinger NOKUT har mottatt fra studenter førte til at nettopp bachelor ingeniørfag bygg ble valgt ut for tilsyn. Rapporten oppsummerer at dette "ser ut til å være en treffsiker metode for valg av tilsynsobjekter".

Les mer...

NHO vil fjerne mastergrader i humaniora og samfunnsfag

Kristin Skogen Lund. Foto: Peer Dahl, Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

NHO-direktør Kristin Skogen Lund mener det er en "klar systemsvikt" når det meste av veksten innen utdanning ifølge henne har skjedd innen samfunnsfag og humanistiske fag. Til sammenligning mener hun økningen innen real- og ingeniørfag har vært liten. NHO vil fjerne mange av de 900 mastergradprogrammene i Norge, som ifølge organisasjonen legger opp til jobb i offentlig sektor.

Les mer...

Ber ingeniører og it-folk se bort fra oljebransjen

Det finnes jobber for ingeniører og it-folk om de er interesserte i å flytte på seg fysisk eller gå til en annen bransje, mener Inger Lise Blyverket. Hun er  direktør for forhandlinger og arbeidslivspolitikk i Virke, den nest største hovedorganisasjonen Les mer…

Dobbelt så mange ledige ingeniører

Det var i oktober 440 ledige ingeniører i Hordaland. Det er 92 prosent over fjoråret. Bergens Tidende skriver at nedgangen i oljeaktiviteten ser ut til å vare. Det nylige prisfallet på olje ned til dagens nivå på 85 dollar fatet, Les mer…