Statsbudsjettet: Skuffelse over kutt i teknologiske studieplasser

Dataingeniør. Foto Alexander Dummer pexels cc0
Dataingeniør. Foto Alexander Dummer pexels cc0*
Regjeringen foreslår å kutte opp mot 4000 studieplasser innen teknologiske fag. President i NITO Trond Markussen er skuffet og overrasket over kuttet. –­ Uten en solid satsing på ingeniør- og teknologutdanningene blir det vanskelig for regjeringen å nå sine mål for grønn og digital omstilling, sier han til NITOs nettsider.

NITO oppfordret før statsbudsjettet til økning med 1500 studieplasser. – Arbeidslivet skriker etter flere ingeniører og teknologer, og regjeringen hadde nå muligheten til å starte jobben med å sikre framtidas kompetanse- og arbeidsmarkedsbehov. NITO støtter en stram og ansvarlig økonomisk politikk, men det er uansvarlig å kutte i tilbudet til det som skal bli framtidas arbeidsstyrke, fortsetter Markussen.

Les mer på NITO.no