NHO vil fjerne mastergrader i humaniora og samfunnsfag

Kristin Skogen Lund. Foto: Peer Dahl, Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Kristin Skogen Lund. Foto: Peer Dahl, CC3.0

NHO-direktør Kristin Skogen Lund mener det er en «klar systemsvikt» når det meste av veksten innen utdanning ifølge henne har skjedd innen samfunnsfag og humanistiske fag. Til sammenligning mener hun økningen innen real- og ingeniørfag har vært liten. NHO vil fjerne mange av de 900 mastergradprogrammene i Norge, som ifølge organisasjonen legger opp til jobb i offentlig sektor.