1874-2024: Tekna 150 år

Rørgate, Tyssedal, foto David40226543, CC BY SA 3 0
Rørgate, Tyssedal, foto David40226543, CC BY SA 3 0*
I 1874 ble ingeniørenes forening Den Norske Ingeniør- og Arkitektforening (N.I.A.F.) stiftet med ni medlemmer. Den viktigste saken for den nye foreningen var å få opprettet en teknisk høgskole i landet. Bare 26 år seinere vedtok Stortinget å opprette en slik høgskole, og i 1910 sto Norges Tekniske Høgskole ferdig.

Foreningen ble allerede i 1912 til en rein ingeniørforening. Gjennom årene har foreningen utviklet seg til også å være fagforening. I 2004 skiftet den navn til Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening. I 2023 passerte medlemstallet 100.000. På Teknas hjemmeside kan man finne 50 artikler som er publisert i anledning jubileet.

Les mer på tekna.no