Equinior-eiere: lite troverdig omstillingsplan

Melkoya, LNG anlegg. Foto Joakim Aleksander Mathisen, CC BY 2 0

Melkoya, LNG anlegg. Foto Joakim Aleksander Mathisen, CC BY 2 0

Equinor har mål om å bli et «netto null-ustlipp» selskap i 2050. Men flere av eierne mener målet ikke er troverdig uten klarere planer for kutt av utslippene fra kundenes brenning av olje og gass.

Miljøorganisasjonar med ny oljerettssak mot staten

Gina Gylver 2021, foto Thor Due, CC BY 2.0, via Wikimedia

Gina Gylver 2021, foto Thor Due, CC BY 2.0, via Wikimedia

Det blir omkamp i rettssaka mellom miljøorganisasjonane og staten om utlysing av nye olje- og gassfelt i Nordsjøen. Organisasjonane meiner staten bryt Høgsterett sitt krav om utgreiing av klimakonsekvensar før godkjenning av nye felt.

Tekna og Naturvernforbundet vil ha grønn omstilling av oljebransjen

Audun Randen Johnsen, Naturvernforbundet. Foto: Naturvernforbundet

Audun Randen Johnsen, Naturvernforbundet. Foto: Naturvernforbundet

Tekna og Naturvernforbundet er enige om at det må komme en grønn omstilling av oljebransjen basert på penger til etterutdanning og til å holde hjulene i gang på kort sikt, samt skaping av grønne arbeidsplasser på lengre sikt. Samtidig mener begge forbundene at pengene ikke bør stimulere til økt oljeproduksjon.

Equinor får påtale fra Petroleumstilsynet

Njord A. Foto Tom Jervis via Wikimedia. Lisens CC by2.0.jpg

Njord A. Foto Tom Jervis via Wikimedia. Lisens CC by2.0.jpg

Petroleumstilsynet har hatt tilsyn på Njord A-plattformen og funnet regelbrudd på flere områder. Equinor får påtale for regelbrudd innen materialhåndtering, løfteutstyr og arbeidsmiljø. Equinor får frist til 4. april med å forklare hvordan konsernet planlegger å løse problemene.