En vinner: Masterstudium med teknologi, økonomi, ledelse og trivsel

Høgskulen på Vestlandet (HVL) har truffet spikeren med det to-årige masterstudiet i teknologi og ledelse. Studiet er svært populært, og så godt som alle fullfører på normert tid. HVL var inspirert av NTNUs studium Industriell økonomi og teknologiledelse, som i flere år har vært blant de mest populære studiene i landet, der inntakskravene har vært svært høye.

Instituttleder Tom Skauge ved HVLs økonomisk-administrative fag forteller at det har vært satset på tverrfaglighet og trivsel på studiet. Næringslivet er også svært interessert i kandidatene, der de fleste blir headhuntet før eksamen.

Les mer i På Høyden