Chile -73: Et nyskapende forsøk på teknologisk styring som nesten lyktes

Salvador Allende Open Clipart Vectors, Pixabay

Salvador Allende Open Clipart Vectors, Pixabay

I en 9 episoders podcast fortelles historia om et teknologisk styrings­eksperiment i Chile under Salvador Allende. Det såkalte Project Cybersyn ble ledet av management­guruen Stafford Beer, og lyktes nesten i kamp mot mektige interesser.

Slyngstad ber om unnskyldning internt

Yngve Slyngstad, foto Bair175, CC by-sa 3.0

Yngve Slyngstad, foto Bair175, CC by-sa 3.0

– Jeg er virkelig, virkelig lei meg, skriver Yngve Slyngstad i en melding til sine ansatte på internnettet i Norges Bank. Slyngstad deltok på Nicolai Tangen sitt «drømmeseminar» i Philadelphia i fjor høst. Han var bare med på tilbaketuren på innleid luksusfly, men deltok ellers på hele seminaret. Tangen, som etter planen skal ta over som sjef i oljefondet, har offentliggjort regnskapet for seminaret. Dette viser at hver deltaker som var med på «hele pakka», fikk sponset kr 160.000 kroner i utgifter til seminar, reise, mat og konserter av Tangen.

HVL-professor: – Tilliten truet i akademia

Illustrasjon Mohamed Hassan, Pixabay lisens

Illustrasjon Mohamed Hassan, Pixabay lisens

Professor Hege R. Eriksen ved HVL er bekymret for at ledelse blir for lavt prioritert i de nyfusjonerte, til dels «underlige» konstallasjonene som er etablert gjennom fusjonsbølgen i høgskolesektoren. Eriksen lufter i et innlegg i Bergens Tidende sine bekymringer over dårlig ledelse og for mye fokus på kontroll overfor forskere. Forskere som hun mener yter mer enn full arbeidstid av seg selv.

To essay: tillit under press i arbeidslivet

Illustrasjon Mohamed Hassan, Pixabay lisens

Illustrasjon Mohamed Hassan, Pixabay lisens

I førekant av Sosiologforeininga sitt Vinterseminar publiserer Sosiologen fleire tekstar som tek for seg omgrepet tillit frå ulike vinklar og samahengar.

For 20 år sidan var Tor Halvorsen med å starte eit større prosjekt i Sør-Afrika om tillit og risiko. Utgangspunktet for prosjektet var at Noreg er eit høgtillitsland, og at Sør-Afrika er det motsette. Innbakt i både prosjektet og i deltakarane sine hovud var føresetnaden at Sør-Afrika måtte tileigne seg høgare nivå av tillit i samfunnet, og nærme seg «den nordiske modellen», om landet skulle vere i stand til å gjennomføre naudsynte endringar.

Rapport: – OsloMet må utvikle universitetsdemokrati

OsloMet-CC0-fri-bruk

OsloMet-CC0-fri-bruk

OsloMet – storbyuniversitetet sliter med at de ansatte har fått redusert medbestemmelse, og må forholde seg til fire parallelle styringslinjer i organisasjonen i stedet for én. Det siste er en konsekvens av at man fra 2015 avskaffet ordningen med valgt rektor og ansatt direktør, og gikk over til både ansatt rektor, to prorektorer og to direktører.

– Inspirerende ledere har tillit til medarbeiderne

Anne Birgitta Nilsen, OsloMet

Inspirerende ledelse er å lytte til, å samle, og ha tillit til medarbeiderne, skriver professor Anna Birgitte Nilsen ved OsloMet i et innlegg på Khrono.no. Inspirerende ledelse handler om å gi medarbeiderne makt og myndighet til å løse oppgavene sine selv. En slik leder stoler på at oppgavene da blir gjort på best mulig måte. De fleste i organisasjonen brenner for sine fagfelt. Det finnes antakelig også noen som ikke utfører jobben sin på en tilfredsstillende måte, men inspirerende ledere forstår at det må en bare leve med.

Den norske lederen et konkurransefortrinn – likevel ukjent for nye ledere

By Sudosurootdev [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], from Wikimedia Commons

By Sudosurootdev [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], from Wikimedia Commons

Den norske lederen er under press. Tankesmien Agenda har på initiativ fra LO og NHO utarbeidet et notat om Den norske lederen, der de ser på hva som skiller den internasjonale rariteten ‘den norske lederen’ fra ledelse i andre land, og hvilke trusler denne lederrollen står overfor.

Fire av ti: arbeidslivet blir mer autoritært

42 prosent av de spurte mener at arbeidslivet beveger seg i mer autoritær retning. Dette viser Medbestemmelsesbarometeret 2017, en rapport fra Arbeidsforskningsinstituttet ved høgskolen i Oslo og Akershus. Rapporten ble presentert på mandag, og stemmer godt overens med tilsvarende rapport fra i fjor. Men det er tydelige forskjeller mellom sektorer i arbeidslivet.