Ny årbok 2020 med studentarbeid frå HVL, Institutt for økonomi og administrasjon

Publisert 2020

Framsida HVL årbok studentoppgåver

Framsida HVL årbok studentoppgåver

Ei ny imponerande årbok er publisert med alle studentoppgåvene frå bachelor- og masterstudia ved Høgskulen på Vestlandet, Institutt for økonomi og administrasjon – 2020.

‘KUNNSKAP’: Årbok med HVLs bachelor- og masteroppgåver

Publisert 2017

KUNNSKAP heiter boka som presenterer studentane ved Høgskulen på Vestlandet sine bachelor- og masteroppgåver innan økonomi og administrasjon, som nett er klår frå trykkeriet. Nytt av året er at boka også inneheld oppgåvene frå campusane i Haugesund og Sogndal. Studentane i Bergen er representerte med posterane dei lagde til EXPO-utstillinga, medan studentane frå Sogndal og Haugesund er representerte med samandraga av sine oppgåver.