Tom Skauge: Etikk, samfunnsansvar og bærekraft
Paradigmeskift i Business Administration?

Publisert 2021

Tom Skauge
Tom Skauge*
Har norsk økonomiutdanning fått et paradigmeskift med nye fag for etikk, samfunnsansvar og bærekraft? Faglig innovasjon for bærekraftsmål ved 15 institusjoner for økonomi og administrasjon i Norge kan tyde på det. Universitets- og høgskolerådets strategiske enhet for økonomi og administrasjon (UHR-ØA) i Norge gav i 2018 anbefaling om ny faglig satsing på etikk, samfunnsansvar og bærekraft. Det var første gang på lang tid at bachelorstudiets faglige søyler ble utvidet fra de fire disiplinene: Bedriftsøkonomi, samfunnsøkonomi, administrasjonsfag og metodefag. En ny faglig stolpe ble etablert: Etikk, samfunnsansvar og bærekraft (ESAB). Alle 15 institusjoner som utdanner kandidater i Norge innen økonomi og administrasjon i Norge ble anmodet om å innføre kurs på 7.5 – 15 studiepoeng dedikert til ESAB-fag. Artikkelen baserer seg på tekst og kvantitative data fra institusjonsundersøkelser fra 2012, 2017 og 2020 om hvordan norske institusjoner «bottom up» har endret sine fagporteføljer og kurs for å bidra til ansvarlig utdanning. Artikkelen viser også effekter av «top down» anbefalinger om gi alle studenter ESAB-undervisning fra UHR-ØA. Data og problemstilling er drøftet med Frank Geels’ multi-level perspective, Andrew Abbots begrep om profesjonell kunnskap og jurisdiksjon og elementer fra institusjonsteori.

Les artikkelen online her