Lærermangel: Finnes det kraftfulle mottiltak?

Steffen Handal. Foto: Rikke Bjurstrøm /Utdanningsforbundet CC by-sa 3.0
Steffen Handal. Foto: Rikke Bjurstrøm /Utdanningsforbundet CC by-sa 3.0*
Statistisk sentralbyrå (SSB) mener færre barn i fremtiden vil gjøre det sannsynlig at lærermangelen blir redusert. Beregninger viser at det er grunnlag for økt lærertetthet frem mot 2040. Prognosene fra SSB viser at det vil bli færre elever i grunnskolen framover: Fra 640.000 personer mellom 6–15 år i 2022 til 590.000 i 2040.

Samtidig går søkinga til lærerutdanningene kraftig ned.

Tallene viser også variasjoner: Ifølge SSB er det nok barnehagelærere til å oppnå dagens krav om 50 prosent barnehagelærere, men for å nå regjeringens mål om 60 prosent barnehagelærere må det utdannes flere. Prognosene er basert på SBB sine LÆRERMOD-framskrivinger.

Utdannningsforbundet sin leder Steffen Handal sier i en kommentar at framskrivingene forutsetter at ferdige lærerskolestudenter faktisk går inn i yrket. Handal mener talene åpner for å stenge bakdøren til læreryrke med inntak av lærere uten lærerutdanning. Til Utdannningsforbundet nettside sier Handal:

– De nye framskrivningene viser at det er fullt mulig å fastsette tydelige krav i opplæringsloven om at du må ha lærerutdanning for å bli ansatt i undervisningsstilling i skolen. Lærerne vil finnes i årene framover, og vi må derfor lukke bakdøra som nå står åpen for å ansette de uten lærerutdanning. Det må blant annet skje gjennom en lovendring.

Les mer på Utdanningsforbundet