Regjeringen vil lovfeste krav om lærerutdanning for fast jobb

Kari Nessa Nordtun, foto: regjeringen.no
Kari Nessa Nordtun, foto: regjeringen.no*
Regjeringen går inn for å lovfeste krav om lærerutdanning for å få fast jobb som lærer. I dag eksisterer et krav om «relevant faglig og pedagogisk kompetanse». Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (AP) sier til NRK at endringen skal gjøre det mer attraktivt å søke lærerutdanning. Avtroppende leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal er positiv til forslaget: – Statusen til læreryrket vil øke, og dette kan bidra til å trekke folk som har lærerutdanning tilbake til læreryrket, sier avtroppende leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet til NRK.

Forslaget kommer som et svar på den kraftige nedgangen i søkning til lærerutdanningene etter skolestreikene og tvungen lønnsnemnd de siste årene.

Ingen som i dag er ansatt i lærerstillinger vil miste jobben som følge av forslaget. Forslaget åpner også adgang til å ansette søkere uten fullverdige kvalifikasjoner i faste lærerstillinger på vilkår at de fullfører utdanningen.

Les mer på NRK