Regjeringen krever mer kompetanse og flere ansatte i barnehagene

. By Kjetil Ree

Utmarkveien barnehage. By Kjetil Ree (Own work) [CC BY-SA 3.0 (//creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

Regjeringen sender i dag ut et høringsforslag om å stramme opp kravene til antall ansatte per barn i barnehagene, og hvor mange av dem som må ha pedagogisk utdanning.