Forside » Aktuelt » Den norske lederen et konkurransefortrinn – likevel ukjent for nye ledere

Den norske lederen et konkurransefortrinn – likevel ukjent for nye ledere

By Sudosurootdev [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], from Wikimedia CommonsDen norske lederen er under press. Tankesmien Agenda har på initiativ fra LO og NHO utarbeidet et notat om Den norske lederen, der de ser på hva som skiller den internasjonale rariteten ‘den norske lederen’ fra ledelse i andre land, og hvilke trusler denne lederrollen står overfor.

En av de viktigste truslene er at nye ledere stort sett ikke lærer noe om norsk ledelseskultur eller det norske avtaleverket under utdanningen. Der er oftest litteraturen på engelsk og internasjonalt orientert. I tillegg kommer at ungdom flest vet lite om hva som er spesielt med norsk ledelse sammenlignet med andre land. Forfattere av notatet er Sigrund Aasland og Tiril Rustand Halvorsen.

– Skal vi bevare norsk ledelse slik vi kjenner den i framtida må vi sette ord på og formidle hva som er viktig å bevare, skriver forfatteren Tiril Rustand Halvorsen på Agendas nettsider. – Vi trenger også en mer koordinert innsats for å videreføre taus kunnskap om den norske arbeidslivsmodellen.

Hun skriver videre: – Norsk ledelse er delvis kulturell og springer ut fra et samfunn med små forskjeller og høy grad av tillit i utgangspunktet. Men den er også strukturell og springer ut av hovedavtalen mellom arbeidsgivere og arbeidstakere, lovfestede rettigheter i arbeidsmiljøloven og til og med i grunnlovens § 110 som slår fast viktigheten av medbestemmelse på arbeidsplassen.

Her er hovedinnholdet i notatet:

 • Hva er norsk ledelse?
  • Tillit, medvirkning og korte avstander er typisk norsk
  • Den norske modellen gir tydelige spilleregler
 • Norsk ledelse er under press
  • Ny teknologi endrer omstillingsprosessene
  • Mer risikostyring, mindre tillit
  • Internasjonalisering og eierrevolusjon
 • Hva lærer framtidas ledere?

Les mer på Tankesmien Agenda  Last ned notatet ‘Den norske lederen’ (pdf)

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.