Nye yrker popper opp

I dag finnes ei rekke yrker som ikke fantes for bare få år siden. Automatisering, deleøkonomi og miljøendringer fører til store endringer i raskt tempo.
Verdens økonomiske forum (WEF) har lagd et estimat som tyder på at 65% av dagens førsteklassinger vil ende opp i jobber vi ikke kjenner til idag. De lister opp ti forskjellige yrker som ikke fantes for 10 år siden: