Notice: Undefined property: WP_Error::$cat_ID in /customers/7/7/2/chisavkny/webroots/r1129248/wp-content/themes/wp-bootstrap-baerekraft-child/archive.php on line 16

Strukturreformen under evaluering

Torbjørn Røe Isaksen 2017 Foto: Kjetil Ree via Wikimedia Lisens: CC by-sa 3.0

Torbjørn Røe Isaksen 2017 Foto: Kjetil Ree via Wikimedia Lisens: CC by-sa 3.0

Vitenskapelig ansatte er mindre fornøyde, og akademisk praksis er stort sett som før. Den første rapporten fra NIFU (Nordisk instiuttt for studier a innovasjon, forskning og utdanning) med resultater fra evaluering av strukturreformen i universitets og høgskolesektoren har flere neagitve

– NOKUT har fått for mye makt

Terje Mørland, tidligere direktør i NOKUT

Terje Mørland, tidligere direktør i NOKUT

Nylig avgått direktør i NOKUT Terje Mørland mener NOKUT har fått for stor makt. Etter 12 år på toppen i NOKUT kan han snakke mer åpent. I dag er han skeptisk til at den gamle arbeidsplassen har fått for mye makt på enkelte områder: – Ja, når det gjelder universitetsakkreditering, så mener jeg at Nokut har for mye makt. Nokut kan gjøre faglige vurderinger av utdanning og forskning. Men det er rart at Nokut er overdommer i en sak som også har andre viktige aspekter, sier han til Forskerforum.

Medbestemmelsesbarometeret: Større institusjoner gir lavere tillit og produktivitet

Kristin Dæhlie. Foto Forskerforbundet

Kristin Dæhlie. Foto Forskerforbundet

Medbestemmelsesbarometeret for 2020 viser at nivået av tillit påvirkes av hvor stor medbestemmelse man opplever å ha. Dette slår igjen ut på produktiviteten. Samtidig ser man at både følelsen av medbestemmelse og tillit er lavere i store enn i små institusjoner.

HVL-professor: – Tilliten truet i akademia

Illustrasjon Mohamed Hassan, Pixabay lisens

Illustrasjon Mohamed Hassan, Pixabay lisens

Professor Hege R. Eriksen ved HVL er bekymret for at ledelse blir for lavt prioritert i de nyfusjonerte, til dels «underlige» konstallasjonene som er etablert gjennom fusjonsbølgen i høgskolesektoren. Eriksen lufter i et innlegg i Bergens Tidende sine bekymringer over dårlig ledelse og for mye fokus på kontroll overfor forskere. Forskere som hun mener yter mer enn full arbeidstid av seg selv.

Fusjonsrapport om HVL: Gjenstår å utvikle en felles kultur

NIFUrapport2020-7

NIFUrapport2020-7.pdf

Høgskulen på Vestlandet ble fusjonert i 2017 fra Høgskolen i Bergen, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskolen Stord/Haugesund. Nå er en forskningsrapport fra NIFU om følgene av fusjonen klar. Følgeevalueringen av fusjonen viser at den formelle organiseringen er i ferd med å finne sin form, men det gjenstår arbeid med å utvikle felles kultur og god kommunikasjon i en mye større organisasjon med til dels lange vertikale linjer og geografiske avstander. På tross av en krevende fusjonsprosess har HVL flere gode resultater innen forskning, utdanning og samhandling.

Ga høgskole-fusjonene noen gevinst? Kunnskapsdepartementet vil sjekke

Høgskolen i Innlandet, Lillehammer -CC0

Høgskolen i Innlandet, Lillehammer -CC0

Åtte universiteter og høgskoler som i dag er resultat av fusjoner de siste åra, har fått beskjed fra departementet om å tallfeste resultatene de har oppnådd gjennom fusjonene. Det skal gjøres ved å sette opp måltall for ønskede resultater i 2025, satt opp mot tall fra 2013 – to år før fusjonene startet. Rektorer ved institusjonene er ikke overbevist om nyttig informasjon tallene vil fortelle.

Nye universietet: – Forfengeleg kjærleik til forsking kjem i vegen for samfunnsoppdraget

I, Finnrind [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)]

I, Finnrind [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)]

Kor mykje internasjonalt anerkjent forsking må skje i Sogndal for at det skal vera forsvarleg å utdanna lærarar der? spør kommentator Ingebjørn Bleidvin i dagens Bergens Tidende. Han slår fast at hovudtanken bak høgskulane ikkje lenger er å skaffe regionen sjukepleiarar, ingeniørar og lærarar.

Tap av innflytelse for ansatte ved HVL

NIFU-rapport 2.2019

NIFU-rapport 2.2019

NIFU har gjennomført en spørreundersøkelse om fusjonen blant ansatte ved Høgskulen på Vestlandets (HVL). Undersøkelsen avdekket optimisme om fremtiden, men frustrasjon over dagens arbeidssituasjon.

Et flertall mener fusjonen har ført til mer byråkrati knyttet til internt samarbeid. Det er forholdsvis negative holdninger til ledelsens håndtering av fusjonsprosessen. Undersøkelsen viser at det er vanskelig å ta avgjø­relser på lavest mulig nivå, og et stort flertall mener de ansattes innflytelse er svekket. I mange andre spørsmål er det sterkt delte meninger om konsekvensene av fusjonsprosessen.

Den nye Høgskulen på Vestlandet

Gunnar Yttri, Høgskulen på Vestlandet

Gunnar Yttri, Høgskulen på Vestlandet

Av Gunnar Yttri, forskar, Høgskulen på Vestlandet, Campus Sogndal

Eit fåtal av studentane ved Norges Handelshøyskole vil arbeida i Bergen når dei er ferdige med utdanninga. Den nye Høgskulen på Vestlandet har ein heilt annan historie å fortelja.

Skepsis mot høgskolereform i Forsvaret – mer teori og kortere utdanning?

Sjøkrigsskolen-cc-by-3-0. Foto: David40226543

Sjøkrigsskolen-cc-by-3-0. Foto: David40226543

Krigsskolene skal fortsatt ligge der de er, men Forsvaret har en målsetting om å spare nesten 50 prosent på krigsskolene. Forrige uke ble krigsskolene underlagt Forsvarets høgskole, etter at de tidligere har sortert direkte under forsvarsgreinene.

Fusjon blir sentralisering?
Høgskulen på Vestlandet ser på suksesskriterier

Høgskulen på Vestlandet, 5 undervisningsstader

Høgskulen på Vestlandet

Vil fusjonene i universitets-og høgskolesektoren føre til sentralisering? Meningene sto skarpt mot hverandre på konferansen Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA arrangerte på 31. mai. Medforfatter av kronikken «Fusjonseksperimentet» Kåre Heggen, professor ved høgskulen i Volda, var ikke i tvil om at fusjonene gir sentralisering:

Vil fusjonene undergrave lokal rekruttering av høyt utdannete?

Høgskulen på Vestlandet, 5 undervisningsstader

Høgskulen på Vestlandet

– Lokaliseringen av utdanningsinstitusjonene er trolig en nøkkelfaktor for å møte næringslivets og kommunenes kompetansebehov, skriver senterleder og to professorer ved Senter for profesjonsstudier ved Høgskolen i Oslo og Akershus i en kronikk i Klassekampen i dag.