Notice: Undefined property: WP_Error::$cat_ID in /customers/7/7/2/chisavkny/webroots/r1129248/wp-content/themes/wp-bootstrap-baerekraft-child/archive.php on line 16

Bedre arbeider­rettigheter fra 1. januar

Meutia Chaerani Indradi Soemardjan, CC BY SA 3.0.jpg

Meutia Chaerani Indradi Soemardjan, CC BY SA 3.0.jpg

Rettigheter for flere grupper arbeidere har blitt bedret etter nyttår. Blant endringene er at mange som i hittil har gjort arbeid for virksomheter som selvstendig næringsdrivende, nå vil få rett til fast ansettelse, som gir rett til sykelønn, feriepenger og mer. (FriFagbevegelse)

Som Sisyfos: Faglig motmakt i det nye arbeidslivet

Publisert 2014

Anleggsarbeidere, cc0, pxhere.com

Anleggsarbeidere, cc0, pxhere.com

Isak Lekve finn i PhD-avhandlinga si i sosiologi at det finst vitalitet på grunnplanet i fagrørsla, men at det går føre seg ei gradvis overføring av makt frå arbeidstakar til arbeidsgjevar. Det heng saman med dei strukturelle endringane i arbeidslivet.

Norske selskap er mest populære arbeidsgjevarar

Frigg feltet, DEXTRA Photo, Norsk Teknisk Museumcc by 4 0

Frigg feltet, DEXTRA Photo, Norsk Teknisk Museumcc by 4 0

I utrygge tider søkjer norske akademikarar framtida si i norske selskap. Men mellom IT-folk er Google den mest populære arbeidsgjevaren. Og Equinor leiar mellom ingerniørar og økonomar.

NOKUT-direktør: – ‘Studenterjobs’ bør vurderes i Norge

Kristin Vinje. Foto Kjetil Ree, 2013. CC by-sa 3.0

Kristin Vinje. Foto Kjetil Ree, 2013. CC by-sa 3.0

– Vi bør kopiere danskenes «studenterjobs», skrev Håkon Ugletveit Jahr i Dagens Næringsliv 3. september. Han viste til egne erfaringer som student, da han hadde deltidsjobb som bartender for å spe på økonomien.  Da han seinere studerte i Danmark, oppdaget han at studentene der i landet ikke arbeidet i kassa i nærbutikken eller i barer. Men de arbeidet, både i det offentlige og private i jobber som var relevante for utdanningen de tok – såkalte ‘studenterjobs’. Han stiller spørsmålet om hvorfor ikke noe noe lignende prøves ut i Norge.

To essay: tillit under press i arbeidslivet

Illustrasjon Mohamed Hassan, Pixabay lisens

Illustrasjon Mohamed Hassan, Pixabay lisens

I førekant av Sosiologforeininga sitt Vinterseminar publiserer Sosiologen fleire tekstar som tek for seg omgrepet tillit frå ulike vinklar og samahengar.

For 20 år sidan var Tor Halvorsen med å starte eit større prosjekt i Sør-Afrika om tillit og risiko. Utgangspunktet for prosjektet var at Noreg er eit høgtillitsland, og at Sør-Afrika er det motsette. Innbakt i både prosjektet og i deltakarane sine hovud var føresetnaden at Sør-Afrika måtte tileigne seg høgare nivå av tillit i samfunnet, og nærme seg «den nordiske modellen», om landet skulle vere i stand til å gjennomføre naudsynte endringar.

Fire av ti: arbeidslivet blir mer autoritært

42 prosent av de spurte mener at arbeidslivet beveger seg i mer autoritær retning. Dette viser Medbestemmelsesbarometeret 2017, en rapport fra Arbeidsforskningsinstituttet ved høgskolen i Oslo og Akershus. Rapporten ble presentert på mandag, og stemmer godt overens med tilsvarende rapport fra i fjor. Men det er tydelige forskjeller mellom sektorer i arbeidslivet.