Tangen ’gir fra seg livsverket’

AKO logo

AKO logo

Nicolai Tangen sa på pressekonferansen om den nye avtalen med Norges Bank, at han «gir bort livsverket sitt». Tangen overfører eierskapet i AKO Kapital til AKO Foundation, en veldedig stiftelse han selv har opprettet. Fondsinvesteringene vil han selge, og setter da 5 milliarder kroner i banken. Der har han to milliarder kroner fra før av.

To essay: tillit under press i arbeidslivet

Illustrasjon Mohamed Hassan, Pixabay lisens

Illustrasjon Mohamed Hassan, Pixabay lisens

I førekant av Sosiologforeininga sitt Vinterseminar publiserer Sosiologen fleire tekstar som tek for seg omgrepet tillit frå ulike vinklar og samahengar.

For 20 år sidan var Tor Halvorsen med å starte eit større prosjekt i Sør-Afrika om tillit og risiko. Utgangspunktet for prosjektet var at Noreg er eit høgtillitsland, og at Sør-Afrika er det motsette. Innbakt i både prosjektet og i deltakarane sine hovud var føresetnaden at Sør-Afrika måtte tileigne seg høgare nivå av tillit i samfunnet, og nærme seg «den nordiske modellen», om landet skulle vere i stand til å gjennomføre naudsynte endringar.