Nytt program for digitalt Europa

EU Digital Europe programmeEU har opprettet et nytt program som skal finansiere kobling mellom virksomhetsutvikling, landets borgere og offentlig administrasjon.

Programmet skal kombinere to viktige EU mål: gjøre Europa grønnere og mer digitalt.

Digital Europe-programmet skal særlig støtte for superdatabehandling, kunstig intelligens, cybersikkerhet, avanserte digitale ferdigheter, og sikre bred bruk av digitale teknologier på tvers av økonomi og samfunnet

Les mer på hjemmesiden Digital Strategy EU