EU-plan for utfasing av russisk fossil energi gjennom raskere grønn omstilling

Major gas pipe Samuel Bailey via Wikimedia CC BY 3.0

Major gas pipe Samuel Bailey via Wikimedia CC BY 3.0

Krigen i Ukraina har økt innsatsen i EU for å gjøre seg uavhengig av fossil energi, og spesielt russisk olje og gass. Nå forsøker unionen å slå to fluer i ett smekk: utfasing av russisk fossil energi som klimatiltak.

Universiteter og høgskoler skal konkurrere om grønne punkter

Flyreiser innenlands og utenlands er punkter på kortet. Fri bruk, pexels.com

airbus-a380-airliner-1011673 lisens CC0 pexels-com

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø har lansert et vurderingskort med 9 punkter for vurdering av hvor bærekraftig og miljøvennlig institusjonene driver virksomheten sin. Ifølge ministeren skal ikke institusjonene konkurrere mot hverandre, men «mot klimaendringene».