EU-plan for utfasing av russisk fossil energi gjennom raskere grønn omstilling

Major gas pipe Samuel Bailey via Wikimedia CC BY 3.0

Major gas pipe Samuel Bailey via Wikimedia CC BY 3.0

Krigen i Ukraina har økt innsatsen i EU for å gjøre seg uavhengig av fossil energi, og spesielt russisk olje og gass. Nå forsøker unionen å slå to fluer i ett smekk: utfasing av russisk fossil energi som klimatiltak.

Open dør for studentar og akademikarar frå Ukraina?

Forskings- og høgare utdanningsminister Ola Borten Moe lovar å leggje til rette flyktningar frå Ukraina som ønskjer å studere. På spørsmål i Stortinget frå Sofie Høgestøl (V) om kva han vil gjere for studentar og akademikarar som kjem til Noreg som flyktningar i løpet av våren slik at dei skal kunna studere frå hausten av. «Det ska æ fiks» svara ministeren.