EU-plan for utfasing av russisk fossil energi gjennom raskere grønn omstilling

Major gas pipe Samuel Bailey via Wikimedia CC BY 3.0
Major gas pipe Samuel Bailey via Wikimedia CC BY 3.0*
Viktigste russiske gasrørledninger til Europa. Ill. Samuel Bailey, CC-by 3.0.

Et nytt EU program skal redusere avhengigheten av fossil energi fra Russland. Programmet skal øke politisk uavhengighet i EU samtidig som programmet skal bidra til raskere tempo for dekarbonisering. Første grep er energisparing, dernest skaffe energi fra flere leverandører, aksellerert utbygging av fornybar energi og redusert forbruk av fossil energi i industri og transport