– Haster å håndtere aksellererende klimarisiko

IPCC report 6-2 cover
IPCC report 6-2 cover*
FNs sjette klimarapport del 2 er lansert: Klimaendringene truer livsgrunnlaget for menneskene. Først og hardest rammes de mest sårbare. Tidsvinduet for å berge en bærekraftig framtid er kort.

Rapporten slår fast at klimaendringene allerede forårsaker ødeleggelser, og at virkningene på naturen er større enn vi tidligere har antatt. 3,5 milliarder mennesker  er allerede nå svært sårbare for klimaendringene. Matproduksjon og tilgang til ferskvann er under økende press fra klimaet. Det haster både å begrense og å tilpasse seg klimaendringene som uansett kommer.

Naturen kan bidra til å redde klimaet, men Klimapanelet anbefaler at 30-50% av såvel land- som sjøareal vernes på en effektiv måte for å gjøre naturen i stand til dette.

Les mer på IPCC