Knapt nokon nedgang i norske klimautslepp i 2021

Førebels tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB) syner at dei norske  klimautsleppa fall med 0,3 prosent i fjor. Dette reknar seniorrådgjevar Trude Melby Bothner som ei «flat utvikling».

Når dei endelege tala kjem, kan dei avvike så mykje som eit halvt prosentpoeng. Hadde det ikkje vore for brannen på Gassanlegget på Melkøya var utsett for ein brann i 2000, og dette sette heile anlegget ut av drift. Om ikkje dette hadde skjedd, ville truleg dei samla utsleppa auka i fjoråret.

Det er i energiforsyning, vegtrafikk og industri/bergverk som står for auke i utsleppa, medan utsleppa på sokkelen har gått ned.

Les meir på NRK