Klimaet i 2023: sprenger skalaen

Flåm Foto Hans, Pixabay
Flåm Foto Hans, Pixabay*
2023 var et klimaår som sprengte skalaen på flere områder.

  • Havet er varmere enn noen har målt tidligere
  • Havnivået stiger raskere enn noen gang
  • Isen i Antarktis har aldri før smeltet så raskt
  • Lufta har aldri vært målt varmere – 1,45 grader over førindustrielt nivå
  • Konsentrasjonen av klimagasser i atmosfæren har aldri vært målt høyere

Alle endringene fører til ny utfordringer med matsikkerhet og flyktningestrømmer.

Nord-Atlanteren hadde i 2023 varmebølger vi aldri har sett tidligere, og mot slutten av året var temperaturen 3 grader over novmalen.

Havnivået har vært målt hvert år siden 1993. Det første tiåret steg havet med 2 mm, men ide siste tiåret er stigningen hele 5 mm.

Les mer på NRK