Planetære tålegrenser: seks av ni er passert

Planetary boundaries 2023. CC BY NC ND 3.0. Credit: Azote for Stockholm Resilience Centre, based on analysis in Richardson et al 2023
Planetary boundaries 2023. CC BY NC ND 3.0. Credit: Azote for Stockholm Resilience Centre, based on analysis in Richardson et al 2023*

Seks av ni definerte planetære tålegrenser for bærekraftig status er passert. Dette er konklusjonen etter at Stockholm Resilience Centre har publisert en oppdatert graf for situasjonen per idag. – Pasienten er syk, og presset på planeten øker etterhvert som vitale grenser blir passert, kommenterer Johan Rockstrøm ved Potsdam-instituttet.

De ni tålegrensene er definert slik, der områder utenfor tålegrensene er uthevet:

  • klimaendringer
  • tap av naturmangfold
  • endret arealutnyttelse
  • forandrede biogeokjemiske strømmer av nitrogen og fosfor
  • bruk av ferskvann
  • kjemisk forurensing
  • havforsuring
  • reduksjon av ozonlaget
  • opphoping av aerosoler i atmosfæren

Dette er den tredje hovedoppdateringen av de planetære tålegrensene. Den første kom i 2009, den andre i 2015.

Les mer på Stockholm Resilience Centre