Equinior-eiere: lite troverdig omstillingsplan

Melkoya, LNG anlegg. Foto Joakim Aleksander Mathisen, CC BY 2 0
Melkoya, LNG anlegg. Foto Joakim Aleksander Mathisen, CC BY 2 0*
Equinor lanserer offensive ambisjoner om hvordan selskapet skal nå målene i Paris-avtalen. Men noen av selskapene som eier Equinor stiller kritiske spørsmål til om planene er troverdige. Storebrand, Danske Bank og KLP som har skrevet brev til Statsministerens kontor om omstillingsplanen fra Equinor, der de kritiserer selskapet for at det ikke gjør nok.

Equinors omstillingsplan setter som mål at selskapet skal ha oppnådd «netto nullutslipp» i 2050. Konserndirektør kapitalforvaltning i Storebrand Erik Saugestad har formulert kritikken slik: – Med dagens plan vil selskapet kunne øke sine totale utslipp, så lenge de investerer i fornybar energi.

Equinors planer hviler på en rekke forutsetninger, blant annet krav om støtte til omstillingen fra politikerne både i Norge og andre land.

Les mer på Energi og Klima