30 milliarder i naturskadar på 10 år

Gjerdrum-skredet 2020. Foto: Tommy Gildset. CC by sa 4.0
Gjerdrum-skredet 2020. Foto: Tommy Gildset. CC by sa 4.0*
Dei siste ti åra er det betalt ut over 30 milliardar kroner i erstatning for naturskadar på bygningar og innbu. 7 av desse åra er mellom dei 10 med høgast utbetal­ingar gjennom historia. Utbetal­ingane bilar, båtar og vegar kjem i tillegg.

Om lag halvparten av utbetalingane galdt skadar etter ekstremnedbør. Den største naturskadetragedien gjennom tidene hende mot slutten av 2020, då ein stor del av eit grannelag i Gjerdrum blei teken av eit kvikkleireras.

Les mer på Finans Norge