Analyse av klimaskade: fossilselskaper skylder 209 milliarder USD i året

Saudi Aramco oljerørledning, Jubail panoramio. Foto: Suresh Babunair, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons
Saudi Aramco oljerørledning, Jubail panoramio. Foto: Suresh Babunair, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons*
209 milliarder dollar per år er det beløpet den første analysen kommer fram til som forslag til erstatningsbeløp verdens største fossilselskaper bør betale til lokalsamfunn som lider under klimaendringene. Tallet omfatter de 21 største fossile forurenserne. Det anslås at disse vil være ansvarlige for 5,4 billioner USD i skader fram til 2050.

Forskerne hevder beløpet er konservativt beregnet, siden verdien av tapte liv og levebrød, utryddelse av arter og andre tap av naturmangfold samt andre velferdstap som ikke fanges opp i brutto nasjonalprodukt  ikke er inkludert.

Fossilselskap fra  lavinntektsland blir holdt utenfor beregningen av ansvarsbyrde, mens selskap fra mellominntektsland blir beregnet ansvar for halv erstatning.

Les mer i The Guardian