Norsk forbud mot Facebooks forretningsmodell blir europeisk

Mark Zuckerberg (cropped), by Anthony Quintano, Westminster, US, CC BY 2.0)

Mark Zuckerberg (cropped), by Anthony Quintano, Westminster, US, CC BY 2.0)

Datatilsynet har vunnet over Meta i Oslo Tingrett. Forbudet mot Metas utnytting av persondata til reklame blir europeisk, og Meta betaler dagbøter ilagt av Datatilsynet. (Børsen.Dagbladet)

Facebook fikk persondata fra Kirkens SOS

Facebook-avhengig CC0, fritt tilgjengelig

facebook-avhengig CC0, fritt tilgjengelig

Personer som søkte hjelp hos Kirkens SOS, fikk sine persondata og handlinger på hjelpesiden sendt over til Facebook. Kodesnutten Facebook pixel finnes på millioner av nettsider, og forsyner konsernet med persondata for videresalg.

Personvernkommisjonen tilrår forbod mot adferdsbasert reklame mot barn

Google sees you

Google sees you

Personvern­kommisjonen meiner digitaliseringa i samfunnet går direkte ut over personvernet. Spesielt meiner kommisjonen at personvernet er for dårleg for barn og unge i skulesektoren og på sosiale media.

Facebook- og Google-effektene på studentene kan gi negative resultater av digital undervisning

foto: pxfuel, fri bruk.

foto: pxfuel, fri bruk.

Stjeler Facebook studentenes oppmerksomhet, mens muligheten for kjappe svar fra Google reduserer evnen til å memorere? Forskjellige studier tyder på dette. Abbas Strømmen-Bakhtiar stiller på Khrono spørsmål ved effekten digitalisering av samfunnet har for elever og studenter. En undersøkelse viser at studenter som hadde smarte enheter tilgjengelig mens undervisningen foregikk, fikk en halv bokstavkarakter dårligere resultat enn de reint ’analoge’ studentene. En rekke teknologier tilbyr underviseren verktøy for å holde på oppmersomheten til studentene. Strømmen-Bahktiar kommenterer: