Sivilombudet forlater Facebook og Instagram

Sivilombudet legger ned sine profiler på Facebook og Instagram. I begrunnelsen viser de til at de ikke lenger vil ta risikoen på å miste kontroll over hva som skjer med brukernes personopplysninger.

Sivilombud Hanne Harlem viser til Datatilsynet sin rapport (pdf) (2021)

Hanne Harlem, foto Stortinget, CC by-nc-nd 2.0
Hanne Harlem, foto Stortinget, CC by-nc-nd 2.0*
om hvordan Facebook og Instagrams eierselskap Meta behandler personopplysninger. Denne rapporten resulterte i at Datatilsynet ikke opprettet egen Facebookside. Rapporten peker på fordelen bruk av Facebook tilbyr gjennom målrettet kontakt med sine brukere. Likevel konkluderer den med å fraråde deltakelse på Facebook, basert på en rekke punkter. Blant disse er

  • høy risiko for brukernes rettigheter og friheter
  • at mottiltak ikke vil være effektive nok
  • manglende overensstemmelse med EUs personvernforordning
  • at det ikke er mulig å opprette annen avtale med Facebook enn standardavtalen selskapet tilbyr

Les mer på digi.no