Norsk forbud mot Facebooks forretningsmodell blir europeisk

Mark Zuckerberg (cropped), by Anthony Quintano, Westminster, US, CC BY 2.0)
Mark Zuckerberg (cropped), by Anthony Quintano, Westminster, US, CC BY 2.0)*
IT-giganten Meta som eier Facebook og Instagram betalte i begynnelsen av desember dagbøtene Datatilsynet hadde ilagt konsernet. Tilsynet vedtok i sommer et midlertidig forbud mot Metas bruk av persondata innhentet gjennom overvåking til bruk i reklame. Da it-konsernet ikke innrettet seg etter forbudet ila tilsynet dagbøter på én million kroner. Meta gikk til Oslo tingrett for å få kjent forbudet ugyldig, men tapte.

I mellomtiden tok Datatilsynet saken inn for det europeiske personvernrådet, og ba om at et permanent forbud i tråd med det norske skulle innføres i hele EU og EØS. Det er nå blitt inført. Hvor saken utvikler seg videre vil ikke Datatilsynet si noe om, utover at de er i tett samarbeid med europeiske kolleger.

Les mer i Børsen/Dagladet.