Som Sisyfos: Faglig motmakt i det nye arbeidslivet

Publisert 2014

Anleggsarbeidere, cc0, pxhere.com

Anleggsarbeidere, cc0, pxhere.com

Isak Lekve finn i PhD-avhandlinga si i sosiologi at det finst vitalitet på grunnplanet i fagrørsla, men at det går føre seg ei gradvis overføring av makt frå arbeidstakar til arbeidsgjevar. Det heng saman med dei strukturelle endringane i arbeidslivet.