NOKUT-direktør: – ‘Studenterjobs’ bør vurderes i Norge

– Vi bør kopiere danskenes "studenterjobs", skrev Håkon Ugletveit Jahr i Dagens Næringsliv 3. september. Han viste til egne erfaringer som student, da han hadde deltidsjobb som bartender for å spe på økonomien.  Da han seinere studerte i Danmark, oppdaget han at studentene der i landet ikke arbeidet i kassa i nærbutikken eller i barer. Men de arbeidet, både i det offentlige og private i jobber som var relevante for utdanningen de tok – såkalte 'studenterjobs'. Han stiller spørsmålet om hvorfor ikke noe noe lignende prøves ut i Norge.

– Dårlig kobling mellom arbeidsliv og universitet/høgskole

På Khrono 10. september tar Nokut-sjef Kristin Vinje utfordringen fra Jahr. Hun slår fast at Norge har dårligere kobling mellom utdanningsinstitusjoner og arbeidslivet enn mange andre europeiske land.  NOKUT sitt ekspertpanel har gitt anbefalinger om hvordan denne koblingen kan styrkes. Blant rådene er at studieprogrammene innfører studieprogram i samarbeid med arbeidslivsaktører og at lærestedene formulerer mål for studieprogrammene som bidrar til økt arbeidslivsrelevans. Dessuten mener ekspertene det bør vurderes insentivordninger for å styrke samarbeid med arbeidslivet.

– I tillegg mener jeg et lignende tiltak som den danske ordningen med «studenterjobs» bør vurderes – det vil også bidra til tettere kopling mellom studenter og arbeidsliv samtidig som studentene får relevant arbeidserfaring, avslutter Vinje.

Les artikkelen på Khrono