Enighet om justert hovedavtale i staten

Unio logo
Unio logo*
Unio, LO Stat, YS Stat og Akademikerne har blitt enige med staten om justering av hovedavtalen.

– Den nye avtalen framhever ledelsens ansvar for medbestemmelsen, og legger grunnlaget for å kunne styrke partssamarbeidet gjennom felles opplæring av tillitsvalgte og ledere. Den understreker betydningen av tidlig involvering av de tillitsvalgte. Blant annet skal tillitsvalgte nå involveres i prosessen med utvikling av nye digitale verktøy, sier Guro Elisabeth Lind, forhandlingsleder i Unio til organisasjonens nettside.

Lind legger ikke skjul på at hun hadde enda høyere forhåpninger før forhandlingene.