Bedre arbeider­rettigheter fra 1. januar

Meutia Chaerani Indradi Soemardjan, CC BY SA 3.0.jpg
Meutia Chaerani Indradi Soemardjan, CC BY SA 3.0.jpg*
Fra og med nyttår innføres flere nye bestemmelser som bedrer rettighetene for arbeidsfolk. Flere kan nå bli ansatt der de faktisk jobber. Det skjer ved at arbeidstakerbegrepet i Arbeidsmiljøloven blir presisert. Dermed vil etterhvert mange som i dag jobber for én arbeidsgiver som selvstendig næringsgivende få rett til fast ansettelse. Det gir flere fordeler:

  • Rett til sykepenger
  • Opptjening av pensjon
  • Bedre stillingsvern
  • Opptjening av feriepenger

Endringene vil særlig slå ut for kunstnere, frisører, sykkelbud, bilbud og konsulenter innen velferdstjenestene.

Andre viktige endringer er:

  • Det blir nå innført en obligatorisk godkjenningsordning for bemanningsforetak.
  • Ved nedbemanning i konsern får arbeidstakere fortrinnsrett til annet passende arbeid i konsernet.
  • Flere bedrifter får plikt til å ha verneombud.
  • Perioden for rett til fast ansettelse senkes fra fire års midlertidig ansettelse til tre år.

Les mer på FriFagbevegelse